Kasinopelaamisen historiaa Suomessa

gambling in Suomi

Uhkapelaaminen ja vedonlyönti ovat aina olleet olennainen osa ihmiskunnan historiaa. Valtion kontrollissa se ei kuitenkaan ole useimmissa maissa ollut kovinkaan pitkään, vaan vedonlyönti on ollut huomattavan osan historiastaan tavernoissa, peliluolissa ja yksityishenkilöiden kotona järjestettävää viihdettä. Vasta Valistuksn myötä 1700- ja 1800-luvuilla myös vedonlyönti nähtiin osana valtion lakien kattamaa järjestelmää.

Vedonlyönnillä on pitkät perinteet myös Suomessa, mutta valtion valvomaksi monopoliksi järjestettynä järjestelmänä ja näin ollen myös valtion kontrolloimana se on ollut olemassa noin viime vuosisadan alusta lähtien. Uhkapelejä valvomaan perustettiin 30-luvun alussa RAY, Raha-automaattiyhdistys, jonka oikeudet kattoivat myös mekaanisten pelikoneiden valmistamisen ja pelaamisesta koituvien mahdollisten terveydellisten tai taloudellisten ongelmien ratkaisuun tarkoitettujen rahastojen perustamisen.

RAY ei ole ainoa Suomessa toimiva järjestö. Muita järjestöjä ovat Veikkaus Oy, jonka piiriin kuuluvat erityisesti lotto- ja arpapelaaminen, sekä Fintoto, erityisesti hevosurheiluun keskittyvä järjestö. Veikkauksen toiminta rahoittaa Suomessa mm. taidetta, tiedettä, kulttuuria ja urheilua. Fintoto puolestaan ohjaa varoja Suomen Hippokselle, valtion organisaatiolle, joka ohjaa varoja eettiseen hevosurheiluun, sekä hevosten hyvinvointiin ja terveyteen. Vaikka kaikki edellä mainitut järjestöt ohjaavat varoja hyväntekeväisyyden rahoittamiseen, Suomen linjaukset on nähty Suomen ulkopuolella protektionistisina. Erityisesti EU on vaatinut Suomen protektionistisena nähdyn uhkapelimonopolin purkamista.

Vielä neljäs järjestö, PAF, on vuonna 1966 varta vasten Ahvenanmaan uhkapelaamisen järjestöjä varten luotu kattojärjestö, joka kontrolloi uhkapelaamista ainoastaan Ahvenanmaalla. RAY:n ja PAF:in yhtäaikainen toiminta johti vuosituhannen vaihteen alussa rinnakkain nettikasinojen kehityksen kanssa kilpailutilanteeseen, johon valtion oli lopulta puututtava. Näin molemmat järjestöt saivat jatkaa toimintaa rinnakkain, mutta rinnakkaistoiminta nähdään edelleen skismaa aiheuttavana tekijänä Suomen uhkapelaamisen sektorilla.

Nettikasinoilla pelaamisen yleistyessä ja sen suosion kasvaessa valtion on yhä vaikeampaa valvoa pelaamisen siirtymistä ulkomaisille alustoille. Vaikka varsinaista laillista kieltoa ei valtion puolesta ulkomaisella alustalla tapahtuvalla pelaamisella ole, ulkomaisilla alustoilla pelaamista ei kuitenkaan rohkaista. Tulevaisuudessa valtio saattaa puuttua ulkomailla tapahtuvaan pelaamiseen monin keinoin. Esimerkiksi Ranskassa nettipelaaminen ulkomaisilla alustoilla on kiellettyä ja ranskalaisista IP-osoitteista pelaamaan pyrkivät tahot blokataan kasinosivustoilta.

Miksi kasinopelaaminen saavuttaa yhä kasvavaa suosiota?

Hiljattaisella kasinopelien suosion räjähdysmäisellä kasvulla on taustallaan monia tekijöitä. Näistä tärkeimpiä ovat mm. talouden kasvu, vapaa-ajan lisääntymine ja digitaalinen kehitys. Vuosikymmenen alussa kaikki edellä mainitut tekijät ovat menneet eteenpäin huimin harppauksin. Ylimääräinen varallisuus yhdistettynä lisääntyneeseen vapaa-aikaan tuo arkielämään uusia vapaa-ajanvieton tapoja, joista yksi on, myös eteenpäin menneen teknologisen kehityksen mahdollistama, nettipelaaminen. Kun tähän lisätään vielä netin kasinosivustojen lisäksi mahdollisuus onlinekasinopeleihin mobiililaitteiden avulla lähes missä ja milloin tahansa, on ymmärrettävää, että nettipelaamisesta on myös tullut monille suosittua ajanvietettä.

Kasinopelaaminen Suomessa on ollut historiallisesti ajateltuna hyvin tarkkaan säänneltyä. Tämäm sekä valtion vähemmän myönteinen suhtautuminen uhkapelaamiseen valtion monopolin ulkopuolella on johtanut varsinkin vanhemmissa sukupolvissa uhkapelaamiseen kokemiseen jollain tavalla kielletynä tai riskialttiina toimintana – jota se toki onkin. Kuitenkin internetin kehittyminen ja tämän myötä suomalaisten kansainvälistyminen voidaan nähdä kulttuurisena tekijänä kasinopelaamisen suosion kasvussa.

Paitsi että suurilla yhteiskunnallisilla muutoksilla ja muuntautuvalla kultuurilla, myös globaaleilla tekijöillä on merkitystä kasinopelaamisen suosion kasvussa. Yksi näistä on tietenkin internet-teknologian jatkuva kehitys, sekä muiden teknologisten mahdollisuuksien avautuminen aivan viime vuosina ennennäkemättömällä tavalla. Automatisaatio, robotiikka, teköäly, äänentunnistin ja -ohajutuvuus ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten teknologian kehitys voi vaikuttaa digitaalisessa ympäristössä toimiviin tuotteisiin ja palveluihin. Tulevaisuudessa voimme ehkä esimerkiksi pelata livepejä robottijakajaa vastaan, tai ohjata pelin kulkua ääniohjaimen avulla.